กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 สามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านข้อมูลประกาศฯ และแบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งค์ ด้านล่างนี้
– แบบขอรับการส่งเสริมฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศ https://drive.google.com/…/1o3ZqWXe6QhI…
—–
หรือกรอกข้อมูลผ่าน ( google from) https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdPUZAcOK…/formResponse (ได้ที่ www.

Facebook.com/fund.ocac

)

—-
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2209 3754
ในภาพอาจจะมี ข้อความ


X