ขอเชิญชมนิทรรศการ “LOOKING 9” นิทรรศการศิลปะจากคณาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดวันที่ ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 17.00 น.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชมนิทรรศการ
“LOOKING 9”
นิทรรศการศิลปะจากคณาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกสาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
—————————————————————-
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 30 สิงหาคม 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตกฤษ์)
—————————————————————–
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 17.00 น.
—————————————————————–
“LOOKING 9” Art Exhibition
By Printmaking of Faculty of The Fine Art
2nd – 30th August 2020
at Exhibition Room 5, 2nd Floor, Rachadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok, Thailand
Open daily 10 am. – 7 pm.
(Closed On Monday and Holidays)
——————————————————————-


X