ขอเชิญชม นิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เนื่องในวาระ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม
สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
เนื่องในวาระ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
นิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
พระปรีชาสามารถ พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม


X