ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2563 ผลงานศิลปกรรม โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RCAC #ขอเชิญชม
สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และวิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ขอเชิญชม
นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 2563
ผลงานศิลปกรรม โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดง 100 กว่าผลงาน
ทั้งศิลปกรรมร่วมสมัย และศิลปะไทย ช่างสิปปหมู่

จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 28 ตุลาคม 2563
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX