ขอเชิญชม นิทรรศการ “จิตรกรรมสื่อสีน้ำ” โดยฝีมือของเครือข่ายศิลปินระดับนานาชาติ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Workshop สื่อสีน้ำ ในปี 2557 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 27 กันยายน 2563 ณ บริเวณพื้นที่ U – Gallery ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ขอเชิญชมนิทรรศการ “จิตรกรรมสื่อสีน้ำ”

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชุมชนและโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของเครือข่ายศิลปินระดับนานาชาติ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Workshop สื่อสีน้ำ ในปี 2557 ณ ประเทศไทย และได้มอบผลงานไว้เป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ นิทรรศการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 27 กันยายน 2563

ณ บริเวณพื้นที่ U – Gallery ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
———————————————————–
#RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#Exhibition #Watercolor #WatercolorExhibition
#WatercolorMedia #จิตรกรรมสื่อสีน้ำ

ขอเชิญชม นิทรรศการ “จิตรกรรมสื่อสีน้ำ” โดยฝีมือของเครือข่ายศิลปินระดับนานาชาติ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม Workshop สื่อสีน้ำ ในปี 2557 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 27 กันยายน 2563 ณ บริเวณพื้นที่ U – Gallery ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX