ขอเชิญชม นิทรรศการ Mini Thesis ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

SUFFERING FRIDAY
นิทรรศการ Mini Thesis ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2563

พิธีเปิดในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:30 น.

#sufferingfriday
#painting105

 X