ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๙
สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
………………………………..
กรุณาโทรสำรองที่นั่ง
(โปรดแต่งกายสุภาพในการเข้ารับชม)X