ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes”

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes” โดย ไพโรจน์ ธีระประภา สุวพัชร โสวภาค ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ และทีมงานเซียมไล้ ที่จะมาเล่าเรื่องราวการลงพื้นที่ การค้นหาสิ่งบ่งชี้พื้นถิ่น
การออกแบบต้นทุนทางวัฒนธรรม
วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63 เวลา 16.30 – 18.30 น.
ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยX