เสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง “ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง “ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย” โดยภัณฑารักษ์ชื่อดัง จากประเทศเกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ โทร ๐-๒๔๒๒-๘๘๒๔X