งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Open Source Art Performance Phase 1

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Open Source Art Performance Phase 1 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

10.00 – 11.30 น. แนะนำโครงการ Open Source Art Performance (OSAP) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

13.30 – 15.00 น. เสวนา “ทำอย่างไรให้คนกับศิลปะเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น”โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมลงนามข้อตกลงแห่งความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีเปิดโครงการฯX