นิทรรศการชุมทางร้อยไทย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเรียนเชิญชมนิทรรศการชุมทางร้อยไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2563
ณ บริเวณชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX