นิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลปฺ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “Design & Diversity” วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2563

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลปฺ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“Design & Diversity”
Progress of the Ph.D Exhibition 2020

เปิดนิทรรศการวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.
ประธานในพิธี นายสมเกียรติ พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

นิทรรศการจัดระหว่าง วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2563

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เปิดให้ชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

 

นิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลปฺ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เปิดให้ชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.X