นิทรรศการสีสันตะวันออก การแสดงผลงานภาพเขียน “กลุ่มสานศิลป์ถิ่นจันท์”

นิทรรศการสีสันตะวันออก การแสดงผลงานภาพเขียน “กลุ่มสานศิลป์ถิ่นจันท์”
โดยนิทรรศการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
จัดแสดง ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561


X