นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ อินเทน (IN 10)

นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ อินเทน (IN 10)
โดย นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
และพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
ติดตาม และข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/IN10Exhibition/

IN10 Exhibition
ทัศนศิลป์

RN


X