นิทรรศการ VENUS DIFFERENT BEAUTY

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชม นิทรรศการ VENUS DIFFERENT BEAUTY
โดย ประสิทธิ์ วิชายะ Prasit Wichaya และ ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์
Taweesak Ujugatanond
จัดแสดง 6 – 30 พ.ย. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
พิีธีเปิดในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 18.30 น.X