ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ เพจดวงใจวิจารณ์ เปิดอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย
โดย ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมด้วย จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร จรูญพร ปรปักษ์ประลัย สรณัฐ ไตลังคะ
สุธิดา วิมุตติโกศล ฯลฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1
และห้องปฎิบัติการ 2 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #rcacbkk

   

 X