ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #rcacbkkX