ประมวลภาพ งานอบรม “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 2) โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้สนับสนุนกิจกรรมการจัดอบรม โครงการ “วัยเกษียณเขียนสร้างงาน” (ครั้งที่ 2)
โดย ดร. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ‘ครูกอล์ฟ’ ผู้เขียนบทละคร พิภพหิมพานต์ ปลาย จวัก นาคี เพลิงนาคา ฯลฯ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ
จะพาทั้ง 22 ท่านที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การเขียนโครงเรื่อง อย่างเป็นขั้นตอนและได้ลงมือทำด้วย….
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน สนับสนุนโดย #กองทุนสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม


X