ประมวลภาพ งาน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ (The 6th Bangkok Art Festival Online : BAF LIVE)” วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

#Rcac #ประมวลภาพกิจกรรม #การถ่ายทอดสด #BAF6

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ (The 6th Bangkok Art Festival Online : BAF LIVE)”
ณ ห้องปฏิบัติการ 1, 2 และห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็นประธานกล่าวปิดงานฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือ และผลงานศิลปะจากร้านค้าต่างๆ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากงาน BAF LIVE ให้แก่ศิลปินที่เข้าร่วมงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
– การแสดงศิลปะร่วมสมัยกำกับ โดยศิลปินศิลปาธร สาขาการแสดง นายมานพ มีจำรัส
– การเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปิน
รุ่นใหม่ ปั๋น ดริสา (Riety)
– มินิคอนเสิร์ต จาก นนท์ ธนนท์
– กิจกรรม Workshop
– การออกร้านค้าศิลปะจากผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย จำนวน 15 ร้าน

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#The6thBangkokArtFestivalOnline

#84RCAC #RCAC84 #RCACBKK
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#RatchadamnoenContemporaryArtCenter

 X