ประมวลภาพ พิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” Contemporary Southern Batik ภายใต้แนวคิด Batik City วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

#ประมวลภาพกิจกรรม #ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” Contemporary Southern Batik ภายใต้แนวคิด Batik City
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 325 ผลงาน ให้เหลือเพียง 15 ผลงาน

ทั้งนี้สามารถดูผลประกาศได้ที่
http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2021/03/15kon.pdf

Cr.ขอขอบคุณข้อมูลและภาพบางส่วนจาก
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

#ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย #ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ #Batikcity #Batik #ContemporarySouthernBatik

#84rcac #RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 X