ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์ “ผ้าไทยใส่สบาย” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์
“ผ้าไทยใส่สบาย” ประจำปี 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
“ผ้าไทยใส่สบาย” ประจำปี 2563 และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานจากดีไซเนอร์ที่สร้างสรรค์
พร้อมด้วย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ Contemporary Fashion Competition 2020
จัดแสดงผลงานการออกแบบจากดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 60 ชุดผลงาน
ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบ 15 ท่าน จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 206 ผลงาน
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน
ได้แก่ คุณศิริชัย ทหรานนท์
คุณพลพัฒน์ อัศวประภา
คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์
คุณพลัฏฐ์ พลาฎิ
และคุณอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์
ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่ามีความสวยงาม โดดเด่น และร่วมสมัย
โดยนิทรรศการเปิดให้เข้าชม
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ ห้องปฎิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
  


X