ประมวลภาพ พิธีเปิด นิทรรศการ “REVIVED EMOTIONS” วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

ประมวลภาพ พิธีเปิด นิทรรศการ “REVIVED EMOTIONS”
ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากกลุ่มศิลปินชาวอินเดีย เนปาล และไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 
เวลา 17.00 น.

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2563
พื้นที่ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วสันต์ สิทธิเขตต์ Dr. Prakash Kishore  และ นวัต เลิศแสวงกิจ ภัณฑารักษ์X