ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563

ปิดให้บริการระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2563
เนื่องจากวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 27 กรกฎาคม และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
—————————————————————
The Ratchadamnoen Contemporary Art Centre
(RCAC) will be closed on 27th July (a substitution day for the Songkran holiday) and 28th July on the occasion of the birthday anniversary of His Majesty King Vajiralongkorn.
We will be opening again from 29th July.

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2563X