พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ

National Youth Design Awards ครั้งที่ 1

พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Awards) ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
(นิทรรศการเปิดให้เข้าชมจนถึงวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 (ปิดทุกวันจันทร์))


X