ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 รอบแรก โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563X