ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 3 3rd ARCHITECTURE & DESIGN EXHIBITION จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานสถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 3
3rd ARCHITECTURE & DESIGN EXHIBITION
จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2562
เวลา 10.00 – 19.00 น.X