ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการ “CONFLUX” วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการ “CONFLUX”

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.

โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดนิทรรศการ CONFLUX
โดย 5 ศิลปินร่วมสมัย ได้แก่

สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน
โอภาส โชติพันธวานนท์ ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
และ ทวี ตั้งมงคลวณิช

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมกว่า 90 ชิ้น ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการ “CONFLUX” วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563X