ภาพบรรยากาศ การแสดงผลงานจากโครงการ “ผ้าไทยในฐานะทูตสันถวไมตรี / Crafting Future : Thai Heritage to Fasion Diplomacy และการเสวนาในหัวข้อ “ผ้าไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และ กลยุทธ์การสร้างตำแหน่งใหม่ของสินค้าจากผ้าไทยในห่วงโซ่อุปทาน” วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส ประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ร่วมชมการแสดงผลงานจากโครงการ “ผ้าไทยในฐานะทูตสันถวไมตรี / Crafting Future : Thai Heritage to Fasion Diplomacy และการเสวนาในหัวข้อ “ผ้าไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และ กลยุทธ์การสร้างตำแหน่งใหม่ของสินค้าจากผ้าไทยในห่วงโซ่อุปทาน”
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก​กองทุน​ส่งเสริม​ศิลปะ​ร่วมสมัย​ ประจำปี​2563
โดยมีศิลปินนักออกแบบ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมภายในงาน
ณ ห้องปฏิบัติการ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


X