ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการ 43/4 “สี่สิบสามทับสี่” วันพุธที่ 26 ก.พ. 63

 

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการ 43/4
“สี่สิบสามทับสี่”
 
วันพุธที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 
โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นประธานในพิธี นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมเป็นเกี่ยรติในงาน
 
———————————————————————————-
 
“43/4”
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์
โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์
ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63
ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


X