ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes”

ประมวลภาพกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเพื่อชุมชน และการออกแบบโดยใช้ต้นทุนทาง วัฒนธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดย นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร นางสาว สุวพัชร โสวภาค ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ และทีมงานเซียมไล้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ โถง ชั้น1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX