วันนี้ ห้ามพลาด!! ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม ความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอนอบรมสอนสีน้ำ (#seascapewatercolor วาดทะเลสีน้ำ) วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 น. -16.00น.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม ความรู้ศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย ตอนอบรมสอนสีน้ำ (#seascapewatercolor วาดทะเลสีน้ำ)
โดย อาจารย์สุชาติ ไกรทอง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้การอบรมสีน้ำจะมีจำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง
จะมีการสอนอีกในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 (วาดสีน้ำแนวป่าเขา )


X