วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม 2563 “7 คำทำนาย จากพระโคแรกนา”

#Rcac #วันสำคัญ #สาระน่ารู้

🐮๑๑ พฤษภาคม วันพืชมงคล
“7 คำทำนายจากพระโคแรกนา”

🐂ในงานพระราชพิธีวันพืชมงคลของทุกปีนั้น จะมีการเสี่ยงทายของพระโคที่สามารถช่วยบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับการเพาะปลูกในปีนั้น ๆ ได้

✔อาหารที่นำมาให้พระโคเลือกกินเพื่อการเสี่ยงทายมี 7 อย่าง คือ ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ถั่ว, งา, เหล้า, น้ำ และหญ้า
โดยมีความหมายดังนี้ครับ

🌾ข้าว : ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี

🌽ข้าวโพด : ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี

🥜ถั่ว : ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

🍂งา : ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

💦น้ำ : น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

🍃หญ้า : น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

🍺เหล้า : การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

* ธัญญาหาร หมายถึง ข้าว
ภักษาหาร หมายถึง อาหารที่กินเป็นประจำ
ผลาหาร หมายถึง ผลไม้
มังสาหาร หมายถึง เนื้อสัตว์

พระราชพิธีวันพืชมงคลถือว่าเป็นอีกหนึ่งในประเพณีที่ดีงาม ที่สร้างขวัญ และกำลังใจให้เกษตรกรไทยมาอย่างยาวนานเลยหละครับ 💛

ที่มาข้อมูลจาก #ปตท. #GodjiPTT
#วันพืชมงคล #พระโคแรกนา

#RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX