สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 3 3rd ARCHITECTURE & DESIGN EXHIBITION

ขอเชิญร่วมงาน
สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 3
3rd ARCHITECTURE & DESIGN EXHIBITION
จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)

พิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

และเสวนา WHAT NEXT for BIM : management & construction
ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
จัดแสดง 25 – 29 ธันวาคม 2562
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 X