สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564

Cr : รองศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี  รองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่มาของคลิปอาร์ต : โครงการ ๑๐๐แรงบันดาลไทย ภาพเครื่องแขวน จากวัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพ ภาพคนเป่าแตรและภาพเทพพนม จากวัดโพธาราม จังหวัดชัยนาท ภาพหน้าสิงห์จากวัดมหาธาตุ จังหวัดชัยนาท ภาพดอกไม้ จากวัดหนองในเหนือ จังหวัดสระบุรี ภาพดาวเพดาน จากวัดบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX