สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมเทศกาลหุ่นร่วมสมัยออนไลน์ (Online Thai Puppet Fest) เป็นการแสดงหุ่นไทย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชมเทศกาลหุ่นร่วมสมัยออนไลน์
(Online Thai Puppet Fest) เป็นการแสดงหุ่นไทย
ที่หาชมยาก อาทิ หุ่นหลวง หุ่นกระบอก หุ่นวังหน้า
หุ่นละครเล็ก หนังใหญ่ หนังตะลุง หนังบักตื้อ
และหุ่นไทยร่วมสมัย รวมกว่า ๒๐ คณะ มอบสีสัน ความวิจิตรงดงาม
live สด ผ่านเพจ https://www.facebook.com/HarmonyPuppetTH/
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น.

 

 X