สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายละครกรุงเทพ (BTN ) จัดกิจกรรม Co with us นอก-ใน การเดินทางระหว่างเรา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมผลงานการแสดงของศิลปินศิลปาธรทั้ง 10 ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายละครกรุงเทพ (BTN ) จัดกิจกรรม Co with us นอก-ใน การเดินทางระหว่างเรา ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมรับชมผลงานการแสดงของศิลปาธรทั้ง ๑๐ ได้ตามลำดับ ตั้งแต่ศิลปินศิลปาธรท่านแรกจนถึงท่านล่าสุดตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน โดยที่จะมีการนำเสนอผลงานวันละสองท่านในเวลาตั้งแต่ ๒๐.๐๐ และ ๒๐.๓๐ ตามลำดับการได้รับรางวัล และท่านสามารถรับชมได้ผ่านเพจ

 

 X