สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมวิทยากลออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2563

#RCAC #ประชาสัมพันธ์ #วิทยากล #ออนไลน์
#ชมฟรี #ห้ามพลาด

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านรับชมกิจกรรมเผยแพร่สื่อวิทยากลออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2563
ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยรวบรวมเอาศิลปินนักแสดงมายากลในประเทศไทยมาให้ความบันเทิง และองค์ความรู้ด้านวิทยากล ผ่านบทสัมภาษณ์ การแสดงกลที่หลากหลายมากกว่า 20 ผลงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ https://www.facebook.com/MagicAssociationofThaiLand

#RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX