หอธรรมพระบารมี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัย การวาดภาพลายเส้น สีน้ำ สื่อผสมและการออกแบบอักษร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี

หอธรรมพระบารมี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ระดับ ม. 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
<span;>โดยเยาวชนจะได้ฝึกฝนประสบการณ์เทคนิคการวาดภาพลายเส้น สีน้ำ สื่อผสมและการออกแบบอักษร โดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ บัญชา ศรีวงศ์ราช ชัชวาล รอดคลองตัน จินดา เนื่องจำนงค์ และภานุ สรวยสุวรรณ และการใช้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินแห่งชาติ สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี
กรุณาสมัครล่วงหน้าทาง
Facebook :www.facebook.com/barameeofart/
Line : barameeofart

 X