หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่าง วันที่ 19 – 20 กันยายน 2563

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่าง วันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบการจัดแสดงนิทรรศการ
และโครงสร้างของอาคาร
และจะเปิดให้บริการวันที่ 22 กันยายน 2563
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 X