หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
——————————————
ที่มาภาพประกอบ: จากส่วนหนึ่งของผลงาน จากศิลปิน (สาขาทัศนศิลป์) ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ศิลปิน: ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน
ชื่อผลงาน: เวลา-วิกฤต (Time-Crisis)
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
——————————————
ทั้งนี้สามารถชมนิทรรศการ ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันอังคาร – วันอาทิตย์ (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.X