อบรมการทำบัตรอวยพร E-CARD WORKSHOP

เพื่อเป็นการมอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม
“อบรมออกแบบ e- card ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลสู่ประชาชน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

รับสมัครจำนวน ๓๐ คน ผู้สนใจสำรองที่นั่ง ได้ที่ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๖๒ ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ : สามารถชมคลิปการสอนย้อนหลังได้ที่ facebook : RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX