อยู่บ้านอ่าน e-book ชมงานศิลป์ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ได้ง่ายๆ…

#อยู่บ้านอ่าน e-book

ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ชมผลงานศิลป์ร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่ได้ง่ายๆ ที่บ้านคุณเอง…

แสกนอ่าน QR Code ในรูปภาพได้เลย

หรือที่ลิ้งค์นี้

http://ocac.go.th/category/ebook/

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก #RCAC

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กระทรวงวัฒนธรรม

 

#หยุดเชื้อเพื่อชาติ #โควิด19

#ebook

 X