เชิญชวนส่งผลงานการออกแบบหรือภาพถ่ายที่สอดคล้องกับโจทย์ ‘Freespace’

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนส่งผลงานการออกแบบหรือภาพถ่ายที่สอดคล้องกับโจทย์ ‘Freespace’ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของศาลาไทย (Thai Pavilion) ในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๖

อ่านรายละเอียดหัวข้อ และการตีความ ‘Freespace’ ได้ที่
http://www.labiennale.org/en/architecture/news/07-06.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B-mdGw8OVscKNjJWVVJ1TWVqS2sX