นิทรรศการ “REVIVED EMOTIONS”

นิทรรศการ “REVIVED EMOTIONS”
ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากกลุ่มศิลปินชาวอินเดีย เนปาล และไทย
26 – 29 มกราคม 2563
พื้นที่ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วสันต์ สิทธิเขตต์ Dr. Prakash Kishore นวัต เลิศแสวงกิจ ภัณฑารักษ์
เปิดนิทรรศการ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
17.00 น.

 

 X