เสวนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรม วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงานเสวนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ภายใต้โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2563 โดยนายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2563
เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1
หอศิลป์ร่วมสมัยดำเนิน กรุงเทพฯ
โทร 02209 3755 (จำนวน 100 ที่นั่ง) ในเวลาราชการ
หรือรับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเฟจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


X