เสวนาวิชาการ “จากแรงบันดาลใจสู่ผลงานสร้างสรรค์ชุดประจำชาติ และการต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม “

เสวนาวิชาการ “จากแรงบันดาลใจสู่ผลงานสร้างสรรค์ชุดประจำชาติ และการต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม” โดย ทีมวิทยากรผู้อยู่เบื้องหลังชุดประจำชาติ  คุณอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล คุณพลัฏฐ์ จิรพุฒินันท์ และคุณอนุศักดิ์ แก้วกระจ่างพร้อมชมความงดงามของชุดประจำชาติ Jewel of Thailand และแขกรับเชิญพิเศษ “น้ำตาล” ชาลิตา ส่วนเสน่ห์X