โครงการสาธิต การทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม

เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต้ออุบัติใหม่

โดยวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย และการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย

ลงทะเบียนหน้างาน เวลา 9.30 น.
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

#COVID19 #coronavirus #mask
#RCACX