12 สิงหาคม เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ในสังกัด สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานX