นิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

การแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

The 12th Art Exhibition of the International Visual Artist Association of Thailand

 

ให้เกียรติเป็นประธาน โดย ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 

เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น.

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (บริเวณชั้น 1 และชั้น 2)

 

จัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 3 – 29 มีนาคม 2562

 

อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 – 19:00 น.

 

(หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 X