วันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

  1. #วันนี้ #วันสำคัญทางศาสนาพุทธ #วันวิสาขบูชา

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา
เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
🙏

“มาร่วมกันทำความดี รักษาศีล และทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
👍

*ทำกิจกรรมที่บ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19
😷

#RCAC #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#วันนี้ #วันสำคัญทางศาสนาพุทธ #วันวิสาขบูชา
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา
เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
🙏
“มาร่วมกันทำความดี รักษาศีล และทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
👍
*ทำกิจกรรมที่บ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19
😷
#RCAC #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX